به همت خادمیاران رضوی نجف آباد؛

نذرخون در روز عید مبعث در سازمان انتقال خون شهرستان نجف آباد

سه شنبه 24 بهمن 1402

خادمیاران رضوی شهرستان نجف آباد در روز عید مبعث پیامبراسلام(ص) با حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان اقدام به نذر خون خود برای بیماران نمودند.

Cover

به گزارش خبرنگار آستان نیوز از اصفهان، باعنایت به اعلام نیاز سازمان انتقال خون استان در گروه های مختلف خصوصا +A خادمیاران ویاوران رضوی شهرستان نجف آباد با همه گروه های خونی جهت مساعدت و شرکت در این امر خداپسندانه به پایگاه انتقال خون شهرستان مراجعه نمودند.

ابراهیم ولایتی دبیرکانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان نجف آباد در این ارتباط گفت: ترویج فرهنگ اهدای خون باید به عنوان یک ارزش و نذر انسان دوستانه نهادینه شود چرا که با نذر و اهدای خون میتوان در نجات جان انسانی کمک کنیم.

ولایتی افزود: در مسیر خدمت رضوی باید دیگران نیز به انجام کارخیر تشویق کنیم و آنها را بدون قید و شرط در انجام امور خیر مشارکت دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: برای مشارکت درانجام کار خیرلازم نیست حتما تمکن مالی داشت، بلکه همین نذر و اهدا خون که چه بسا باعث نجات جان انسانی خواهد شد نیز امری خیر خواهانه و خداپسندانه خواهد بود.

خبرنگار آقای امانی