نذر خون امام رضایی ها در کانون نورباران اصفهان

یکشنبه 12 تیر 1401
Cover

خبرنگار فهیمه سادات حسینی

 

کانون خبر و فضای مجازی

دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان

 

 

 

تاریخ انتشار
1401-04-12 11:23:12
دسته خبر
اخبار کانون‌های محله‌ای
پیوندک
خبرهای مرتبط
به همت خادمیاران کانون خدمت رضوی محله ای شمس الشموس بهارستان برگزار شد؛
جشن میلاد مولی الوحدین امیرالمومنین علی (ع)
یکشنبه 08 بهمن 1402