کانون شمس الشموس میزبان مدیران در چهارشنبه های امام رضایی

چهارشنبه 18 بهمن 1402

بازدید جناب آقای میرزاده مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت کشور از خدمات کانون شمس الشموس خیریه کوثر در چهارشنبه های امام رضایی چهارشنبه 11 بهمن 1402

تاریخ انتشار
1402-11-18 23:27:45
دسته خبر
اخبار کانون‌های محله‌ای
پیوندک
خبرهای مرتبط
به همت خادمیاران کانون خدمت رضوی محله ای شمس الشموس بهارستان برگزار شد؛
جشن میلاد مولی الوحدین امیرالمومنین علی (ع)
یکشنبه 08 بهمن 1402