غرفه‌های کانون‌های خدمت رضوی

پنجشنبه 17 فروردین 1402

استان اصفهان در اولین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت اصفهان

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان