مسئول روابط عمومی مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان علیرضا خامسی‌پور:

چهارشنبه 23 فروردین 1402

کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان با برپایی 67غرفه در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان حضور فعال داشتند.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان