برگزاری مراسم چهلم آیت الله ناصری با حضور خادمیاران رضوی در اصفهان

پنجشنبه 14 مهر 1401

#کانون_خبر_و_فضای‌مجازی

#دبیرخانه_خدمت_رضوی_اصفهان