حال و هوای گذر فرهنگی چهار باغ در شب دوم

دوشنبه 01 خرداد 1402

گذر فرهنگی چهارباغ در شب دوم، دلهای مردم عاشق به آقا علی ابن موسی الرضا (ع) را هوایی کرد.

#دهه_کرامت

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان