علیرضا بابایی مدیرکل زندان‌ها و اقدانات تامینی و تربیتی استان اصفهان:

پنجشنبه 31 فروردین 1402

حضور غرفه های خدمت رضوی و ارایه خدمات آنان باعث پر رنگ شدن و بهتر شدن نمایشگاه قرآن و عترت شده است.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان