حضور خواهران نظری، حافظان کل قرآن در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان:

چهارشنبه 23 فروردین 1402

حضور خواهران نظری،«حافظان کل قرآن،» به دعوت خادمیاران کانون های خدمت رضوی آستان قدس اصفهان در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان