مراسم جشن امام رضا علیه السلام با حضور خادمیاران در میدان امام اصفهان.

چهارشنبه 10 خرداد 1402

#دهه_کرامت

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان