چهارباغ اصفهان با دهه کرامت زیباتر شد

یکشنبه 31 اردیبهشت 1402

دهه کرامت در چهارباغ اصفهان با شعار خدمت کریمانه همدلی امیدآفرینی امسال با غرفه های متعدد آغاز به کار کرد.

#دهه_کرامت

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان