قافله عشق در گلستان شهدای اصفهان

دوشنبه 27 شهریور 1402

همزمان با ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) قافله عشق عصرگاه شهادت خود را به گلستان شهدای اصفهان رساندند.