بازدید مردم از غرفه‌های کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

یکشنبه 20 فروردین 1402

 #نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان