حجت الاسلام بلک رئیس اوقاف اصفهان:

پنجشنبه 31 فروردین 1402

حضور خادمیاران ویاوران رضوی امسال در نمایشگاه بسیار پررنگ و متفاوت بود.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان