پادگان شهید بهشتی در دهه کرامت امام رضایی شد.

دوشنبه 08 خرداد 1402

خادمیاران ویاوران رضوی همراه با پرچم متبرک آقا علی بن موسی الرضا ع همزمان با دهه کرامت در مراسم پایان دوره آموزشی فراجا در پادگان شهید بهشتی حضور یافتند.

#دهه_کرامت

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان