تجلیل از برگزیدگان اولین دوره مسابقات قرآنی ویژه خادمیاران رضوی استان اصفهان

جمعه 29 مهر 1401

#کانون_خبر_و_فضای‌مجازی

#دبیرخانه_خدمت_رضوی_اصفهان