دکتر استکی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان:

پنجشنبه 31 فروردین 1402

حضور خادمیاران رضوی در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان باعث متفاوت شدن نمایشگاه شده است.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان