استاندار اصفهان سید رضا مرتضوی:

چهارشنبه 23 فروردین 1402

برپایی نمایشگاه قرآن و حرکتهای قرآنی توسط خادمیاران باعث گستراندن سفره اهل بیت به سراسر مرزهای اسلام و شریعت شد.

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان