فعالیت پر رنگ کانون های خدمت رضوی در گذر چهارباغ

دوشنبه 01 خرداد 1402

کانون های خدمت رضوی با حضوری پر رنگ در گذر چهارباغ را زیباتر نمودند.

#دهه_کرامت

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان