تجلیل از برگزیدگان مسئولین ستادی مدیریت اصفهان در مشهد مقدس

شنبه 29 مهر 1402

مراسم تجلیل از برگزیدگان مسئولین ستادی مدیریت استان ها در مشهد مقدس برگزارشد و ستاد مدیریت کانون های خدمت رضوی استان اصفهان به عنوان تنها استانی که موفق به کسب چهار عنوان برگزیده کشور در این نشست شد مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.