صحبت‌های مردم در بازدید از غرفه‌های خدمت رضوی:

چهارشنبه 23 فروردین 1402

صحبت های مردم در بازدید از غرفه‌های کانون های خدمت رضوی در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

Cover

#نمایشگاه_قرآن

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان