در دهه کرامت فعالیت کانون های تخصصی با برنامه های متنوع در گذر چهار باغ، خوش درخشیدند.

یکشنبه 07 خرداد 1402

#دهه_کرامت

#کانون_خبر_و_فضای‌_مجازی 

#مدیریت_کانونهای_خدمت_رضوی_استان_اصفهان