بازدید جناب آقای میرزاده مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت کشور از مرکز مشاوره رضوی

پنجشنبه 19 بهمن 1402
تاریخ انتشار
1402-11-19 00:31:52
دسته خبر
اخبار کانون‌های تخصصی
پیوندک
خبرهای مرتبط
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403