بازدید جناب آقای میرزاده مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت کشور از مرکز مشاوره رضوی

پنجشنبه 19 بهمن 1402
تاریخ انتشار
1402-11-19 00:31:52
دسته خبر
اخبار کانون‌های تخصصی
پیوندک
خبرهای مرتبط
معاون دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان خبر داد؛
رشد ۴۰۰درصدی ارائه خدمات حقوقی رضوی به مردم
شنبه 16 دی 1402